საჰაერო გადაზიდვები


საჰაერო გადაზიდვები
მაშინ, როდესაც დროის ფაქტორი გადამწყვეტია, ჩვენ გთავაზობთ ტვირთის საჰაერო საერთაშორისო გადაზიდვის სრულ პაკეტს, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. MSZ Georgia გთავაზობთ დაზღვევის საუკეთესო პირობებს, როგორც „Cargo Insurance”, ასევე დაზღვევას გადამზიდის პასუხისმგებლობით, რომელიც მოქმედებს CMR კონვენციის ფარგლებში.


ჩვენ გთავაზობთ:

  • ტვირთის დაზღვევის საუკეთესო პაკეტს საერთაშორისო კომპანიისაგან;
  • ტვირთის მიწოდებას მისამართიდან მისამართამდე;
  • დოკუმენტაციის მომზადებას და საბროკერო მომსახურებას.
  • ტრანსპორტირების ოპტიმალურ ვადებს;
  • ტვირთის დასაწყობებას;
  • კონკურენტუნარიან ტარიფებს.

About us