საბროკერო მომსახურება


საბროკერო მომსახურება
MSZ GEORGIA ახორციელებს საბროკერო მომსახურეობას იმპორტიორი და ექსპორტიორი კომპანიებისთვის, რაც გულისხმობს საქართველოს საბაჟო კოდექსით გათვალისწინებულ იმპორტისა და ექსპორტისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. 

MSZ GEORGIA გთავაზობთ სრულ საბროკერო მომსახურებას:

  • ტვირთის ჩამოსვლამდე დოკუმენტაციის შემოწმება;
  • წარმოშობის სერტიფიკატის გამზადება;
  • იმპორტის დეკლარაცია;
  • ექსპორტის დეკლარაცია (EX1);
  • ტრანზიტული ტვირთისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (T1).

About us