სახმელეთო გადაზიდვები


სახმელეთო გადაზიდვები
MSZ GEROGIA ახორციელებს უსაფრთხო და სწრაფ საერთაშორისო თუ შიდა სახმელეთო გადაზიდვას, თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებით ყველა სტანდარტის დაცვით.

ჩვენ გთავაზობთ:

  • ნებისმიერი ტიპის ტვირთის ტრანსპორტირებას;
  • ტვირთის მიწოდებას მისამართიდან მისამართამდე;
  • მაღალი ხარისხის მომსახურებას;
  • კონკურენტუნარიან ტარიფებს.

About us