საზღვაო გადაზიდვები


საზღვაო გადაზიდვები
საერთაშორისო საკონტეინერო გადაზიდვები არის ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი, გამორჩეულად ძლიერი მხარე, რაზეც მიუთითებს ჩვენი გუნდის მიერ წარმატებით შესრულებული უამრავი მსხვილი პროექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე კომპანია MSZ Georgia უკვე 5 წელია FIATA-ს ექსპედიტორთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრია, რომელიც 40 000-ზე მეტ კომპანიას აერთიანებს. მრავალწლიანი თანამშრომლობა მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთან, ბაზარზე არსებული საუკეთესო პირობებისა და ტარიფების შემოთავაზების საშუალებას გვაძლევს.

ჩვენ გთავაზობთ:

  • ნაკრები საკონტეინერო ტვირთების ტრანსპორტირებას (LCL);
  • მთლიანი კონტეინერების ტრანსპორტირებას (FCL);
  • ტვირთის დაზღვევის საუკეთესო პაკეტს საერთაშორისო კომპანიისაგან ;
  • ტვირთის მიწოდებას მისამართიდან მისამართამდე;
  • შიდა გადაზიდვებსა და სასაწყობო მომსახურებას ჩინეთში;
  • დოკუმენტაციის მომზადებასა და საბაჟო/საბროკერო მომსახურებას.

About us