ენდეთ ჩვენს
 გამოცდილებას

მრავალწლიანი ურთიერთობა  მსოფლიოს წამყვან საზღვაო ხაზებთან თუ ექპედიტორულ კომპანიებთან, გამოცდილება და ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ გადაზიდვაზე,  ჩვენს დამკვეთებს საშუალებას აძლევს, იყვნენ მუდმივად პრიორიტეტულ მდგომარეობაში.  

დარგის სპეცილისტები მუდმივად მუშაობენ მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზირებაზე და ასევე სერვისის მაღალი ხარისხის დანერგვაზე. 

01

გამოცდილება;

ჩვენ გვაქვს 10 წლიანი გამოცდილება და წარმატებულად განხორციელებული პროექტების გრძელი სია.

 

02

მჭიდრო კავშირი ჩინეთთან;

ჩვენ გთავაზობთ საწარმოებისა და მომწოდებლების ფართო სპექტრს, იმ პრიორიტეტის გათვალისწინებით, რომ ჩინეთში, კერძოდ კი გუანჯოუში გვყავს წარმომადგენლობა. 

 

03

ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ შეკვეთაზე;

ჩვენთან ურთიერთობა მარტივია. კომპანია განსაკუთრებული მიდგომით ასრულებს თითოეულ შეკვეთას და ტვირთის მფლობელთან მუდმივად შეთანხმებული პირობების შესაბამისად მოქმედებს. 

 

04

მომსახურების ჩვენეული ხარისხი;

მთავარი ამოცანა დამკვეთის ინტერესების დაცვაა. ჩვენი მხრიდან ინფორმაციის დროული მიწოდებით ვაყალიბებთ მათთან გულახდილ და გამჭირვალე ურთიერთობას. 

 

05

სერვისების ერთობლიობა;

ჩვენი მრავალმხრივი სერვისის დახმარებით , შესაძლებელია ნებისმიერი სირთულის თავიდან არიდება - პროდუქციის შეკვეთიდან მის დანიშნულების ადგილზე მიწოდებამდე. 

06

მიწოდების ჯაჭვის სწორი მენეჯმენტი;

 "MSZ Georgia"- ს ჰყავს დარგის სპეციალისტები, რომელთა მეშვეობით ხდება მიწოდების ჯაჭვის ავტომატიზირება და ლოგისტიკური ციკლის სწორად დაგეგმვა.